Privacybeleid Steal the Deal

Welkom bij het privacy beleid van Steal the Deal. Hier wordt in alle transparantie uitgelegd hoe Steal the Deal met de verwerking van jouw persoonlijke gegevens omgaat.

Steal the Deal zal je persoonlijke gegevens alleen verzamelen en verwerken in overeenkomst met dit Privacybeleid en altijd in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (hierna “GDPR”).

Indien dit Privacybeleid wijzigt, zullen de wijzigingen op de website (www.stealthedeal.be) worden bekendgemaakt en, indien nodig en van toepassing, per e-mail op een andere geschikte wijze aan je worden meegedeeld. Wij raden je daarom aan het Privacybeleid van tijd tot tijd door te nemen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen.

Steal the Deal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op team@stealthedeal.be.

Sectie 1 – Algemeen overzicht van de verwerkingsactiviteiten door Steal the Deal

De termen “gegevens”, “persoonlijke informatie” en “persoonlijke gegevens” hebben dezelfde betekenis en vallen onder de definitie van “persoonlijke gegevens” van artikel 4(1) GDPR. Dit is in principe alle informatie die ons in staat stelt om jou rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren. Deze gegevens omvatten o.a. je naam en voornaam, je telefoonnummer, je ordernummers, je adres en je e-mailadres.

Meestal worden de gegevens die wij verwerken rechtstreeks door jou verstrekt wanneer je onze diensten gebruikt. Bijvoorbeeld, wanneer je een bestelling plaatst op www.stealthedeal.be, word je gevraagd om je naam, e-mailadres, adres en factureringsinformatie te bezorgen. Soms verzamelen we ook je gegevens wanneer je de website bezoekt.

We baseren ons altijd op een rechtsgrond om je persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken. De doeleinden waarvoor je voorafgaande toestemming vereist is, zijn als volgt:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Sectie 2 – Welke gegevens verwerkt Steal the Deal, voor welk(e) doel(en), en op basis van welke rechtsgrond(en)?

Gebruik van onze website

Wij gebruiken je gegevens om je toegang te verlenen tot onze Website. Afhankelijk van je instellingen kunnen wij tijdens elk van je bezoeken de volgende gegevens verzamelen:

• Gebruiksgegevens: technische informatie over je apparaat, inclusief apparaatspecifieke informatie zoals je hardware model, versie van het besturingssysteem, unieke apparaat identificaties, taalinstellingen en systeem autorisaties; details van je bezoeken, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (“URL”) clickstream naar, door en van onze Diensten (inclusief datum en tijd);

• Analytische gegevens: je IP-adres, besturingssysteem en browsertype; bezoeken aan pagina’s, duur van de bezoeken en interacties met pagina’s (zoals scrollen, vingerbewegingen, klikken en mouse-overs)

• Persoonlijke gegevens: naam en voornaam, e-mail adres, post- en factuur adres en telefoonnummer.

Doeleinden: je toegang te geven tot onze website en een optimale ervaring van onze website garanderen. In elk geval gebruiken we deze gegevens nooit om je specifiek te identificeren.

Rechtsgronden: Gerechtvaardigd belang (artikel 6(1)(f) GDPR) / Toestemming (artikel 6(1)(a) GDPR).

Een bestelling plaatsen en betalingsgegevens

Wanneer je als consument een bestelling plaatst op www.stealthedeal.be, wordt de mogelijkheid aangeboden om uit verschillende betalingsmethodes te kiezen. Wij werken met overschrijving, Belfius Direct Net, Credit Card, EPS, Giropay, iDeal, KBC/CBD Betaalknop, Bancontact en SOFORT Banking. Wij verwerken je betalingsgegevens om de betaling uit te voeren en geven jouw betalings- en persoonsgegevens door aan de externe betalingsdienstaanbieders waarmee wij samenwerken. De nodige gegevens voor de verwerking van de betaling (naam, adres, telefoonnumer, IP-adres order en facturatiegegevens) zullen dan worden doorgegeven aan deze betalingdienstverleners en jouw persoonsgegevens zullen worden verwerkt door het door hen vooropgestelde privacybeleid.

Doeleinden: het uitvoeren van de koopovereenkomst en het leveren van onze producten.

Rechtsgronden: Uitvoering van het contract (artikel 6(1)(b) GDPR) / Gerechtvaardigd belang (artikel 6(1)(f) GDPR).

Online wedstrijden/”Raffles”

Wij organiseren en initiëren soms online wedstrijden/”Raffles” via onze online media platforms Facebook en Instagram, waarbij de deelnemers worden aangemoedigd om, maar niet beperkt tot, te stemmen, te delen, te liken of commentaar te geven op of anderszins te reageren op een Facebook of Instagram post, of een vriend uit te nodigen om onze pagina’s te volgen om kans te maken op het winnen van een door ons uitgedeelde prijs. In dit verband kunnen we persoonlijke informatie verwerken van de deelnemers en de uiteindelijke winnaar, zoals de gebruikersnamen van de deelnemers en de uiteindelijke winnaar. Men kan ook om verdere informatie vragen, zoals zijn/haar naam, e-mailadres en adresinformatie om de prijs naar de winnaar op te sturen.

Soms zorgt Steal the Deal zelf voor de levering, maar Steal the Deal doet ook beroep op externe transportbedrijven voor de levering van de prijs. Als dit het geval is, informeren we de winnaar vooraf over het feit dat zijn/haar gegevens zullen worden gedeeld met dergelijk extern transportbedrijf, dat enkel beperkt is tot het leveren van de prijs aan de winnaar. De gegevensverwerking van alle persoonlijke gegevens wordt verder ook gerespecteerd door alle externe dienstenaanbieders waar Steal the Deal mee samenwerkt, binnen de perken van het door hen vooropgestelde privacybeleid. De gedeelde persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor het hierboven vermelde doel.

Doeleinden: de betrokkenheid van de volgers te vergroten en een groter engagement bereiken op onze social media platforms opdat meer volgers onze diensten kunnen ontdekken. De verwerking van de bovengenoemde gegevens is noodzakelijk om de online wedstrijd uit te voeren en de prijs/beloning aan de winnaar te bezorgen.

Rechtsgronden: Gerechtvaardigd belang (artikel 6(1)(f) GDPR) / Uitvoering van het contract (artikel 6(1)(b) GDPR).

Aanmelding voor onze nieuwsbrief, het ontvangen van promotie-e-mails over de nieuwste deals of ander marketingmateriaal

Afhankelijk van je marketing voorkeuren kunnen wij je persoonlijke gegevens gebruiken om je marketing inhoud te sturen via e-mail. Indien je niet langer marketingcommunicatie van ons wenst te ontvangen, of indien je je er daarentegen opnieuw voor wenst in te schrijven, kun je je instellingen op elk moment wijzigen door je verzoek om uitschrijving per e-mail naar ons te sturen, of door te klikken op de opt out box ”afmelden voor nieuwste deals” op de bestelling pagina bij het afronden van jouw bestelling. Als je je voor onze marketing hebt uitgeschreven, kunnen wij je van tijd tot tijd nog steeds benaderen met serviceberichten (bijv. order- en levering bevestigingen, betalingswijzen en informatie over je wettelijke rechten).

Doeleinden: ‘direct marketing’ te ontvangen (producten en diensten). Je kunt je marketing instellingen op elk moment wijzigen door te klikken op de opt out box ”afmelden voor nieuwste deals” op de bestelling pagina bij het afronden van jouw bestelling, of door je verzoek om uitschrijving per e-mail naar ons te sturen.

Rechtsgronden: Gerechtvaardigd belang (Artikel 6(1)(f) GDPR) / Toestemming (Artikel 6(1)(a) GDPR).

Het gebruik monitoren om onze website te verbeteren en te onderhouden en een correct gebruik van onze transactie-e-mails te verzekeren.

Tijdens het gebruik van onze Diensten of het ontvangen van serviceberichten (transactie-e-mails), kunnen wij de volgende gegevens verzamelen en verwerken: apparaat-ID, IP-adres, besturingssysteem en browsertype, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, en informatie over je pagina-interactie zoals scrollen, vingerbewegingen, klikken en mouse-overs, geografische locatie, tijd en datum, bekeken producten, bekeken vorige boxen en gestarte aanmaak van member account.

Doeleinden: een goede ontvangst te waarborgen en de dienstverlening te evalueren om deze te verbeteren; een correct gebruik en een succesvolle ontvangst van transactie-e-mails te waarborgen.

Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang (artikel 6(1)(f), GDPR). In geen geval zullen wij de verzamelde gegevens gebruiken om je identiteit vast te stellen. Je kunt, om redenen die voortvloeien uit jouw specifieke situatie, op elk moment bezwaar maken tegen een dergelijke legitieme verwerking door ons een e-mail te schrijven (meer details in sectie 7 hieronder).

Optimaliseren van onze marketinginitiatieven

Tijdens het gebruik van onze Diensten of het ontvangen van marketingberichten, kunnen we de volgende gegevens verzamelen en verwerken: IP-adres, besturingssysteem en browsertype, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, en informatie over pagina-interactie, zoals scrollen, vingerbewegingen, klikken en mouse-overs, geografische locatie, tijd en datum.

Doeleinden: met een beperkte set gebruiksgegevens je pagina-interactie te volgen en de gegevens te analyseren om onze marketinginitiatieven te optimaliseren.

Rechtsgrond: Toestemming (Artikel 6(1)(a) GDPR).

Prestatierapporten

Tijdens het navigeren op onze Website(s) kunnen we ook de volgende gegevens verzamelen en verwerken: errors, crashrapporten, IP-adres, URL, geografische locatie, tijd en datum van navigatie.

Doeleinden: de functionaliteit van onze Diensten te waarborgen; zonder deze verwerking kunnen onze Websites niet goed functioneren.

Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang (artikel 6(1)(f) GDPR). In geen geval zullen wij de verzamelde gegevens gebruiken om je identiteit vast te stellen.

Beveiliging, fraudepreventie en keuze van betaalmethoden

Jouw veiligheid is onze topprioriteit, en om inbreuken op de beveiliging van gegevens te voorkomen of op te sporen, worden onze Diensten tijdens de overdracht gecodeerd met het coderingssysteem SSL (“Secure Socket Layer”). Dit betekent dat de gegevens worden gecodeerd wanneer je onze Website verlaat, en dat tijdens dit proces de informatie of gegevens worden omgezet in een code om toegang door onbevoegden te voorkomen. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen tegen verlies, vernietiging en ongeoorloofde toegang. Dit impliceert de verwerking van je gegevens, waaronder je naam, apparaat- en toegangsgegevens (IP-adres) je leverings- en factuuradres en betalingsgegevens. Hoewel wij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie vanaf onze Websites altijd wordt beschermd, kunnen wij de veiligheid en integriteit van de informatie die naar onze Websites wordt verzonden, niet altijd garanderen.

Doeleinden: fraudepatronen te identificeren en fraude te voorkomen.

Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang (artikel 6(1)(f) GDPR).

Sectie 3 – Hoe lang bewaren en verwerken wij je persoonlijke informatie?

Wij bewaren je persoonlijke informatie gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan de doeleinden die zijn beschreven in bovenstaande sectie 2 en tot het moment dat je verzoekt om je gegevens te verwijderen, altijd in overeenstemming met het beginsel van doelbinding zoals gedefinieerd in de GDPR.

Wij beperken de toegang tot je persoonsgegevens tot de personen die deze voor het (de) relevante doel(en) dienen te gebruiken, altijd in overeenstemming met de beginselen van integriteit en vertrouwelijkheid.

Wanneer de verwerking van je persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is voor enig doeleind, kunnen wij deze onomkeerbaar anonimiseren of veilig wissen.

Bij wijze van uitzondering zullen wij je persoonsgegevens langer bewaren indien dit wettelijk vereist of toegestaan is om wettelijke, fiscale of statutaire redenen (bijv. met het oog op de vaststelling, de uitoefening of de verdediging tegen juridische vorderingen), of om andere juridische redenen. Dit kan oplopen tot tien jaar, afhankelijk van bepaalde omstandigheden.

Hieronder vind je onze bewaartermijn voor specifieke doeleinden:

Doeleinden: marketingdoeleinden

Bewaartermijn: 3 jaar na je laatste activiteit, bijv. aankopen, communicatieactiviteiten of bezoeken aan onze Websites.

Doeleinden: bestelgeschiedenis en verplichtingen om bestellingen op onze Website uit te voeren.

Opslagduur: 7 jaar vanaf je bestelling, of zo lang als we moeten voldoen aan de wettelijke vereisten.

Doeleinden: klantenservice voor onze Diensten

Opslagduur: 3 jaar of zo lang als wij aan de wettelijke eisen moeten voldoen.

Doeleinden: fraude en risicobeoordeling

Bewaartermijn: 3 jaar vanaf je laatste activiteit, bijvoorbeeld aankopen, communicatieactiviteiten of bezoeken aan onze Website, of zo lang als wij aan de wettelijke vereisten moeten voldoen.

Doeleinden: naleving van de wetgeving met betrekking tot onze Diensten

Duur van de opslag: zolang wij verplicht zijn te voldoen aan de wettelijke bepalingen, volgens de specifieke kenmerken van elk land.

Doeleinden: prestatierapport en monitoring van gebruiksgegevens om een goed gebruik, werking, onderhoud en verbetering van de Diensten en transactie-e-mails te garanderen

Duur van de opslag: 30 dagen, tenzij zich een veiligheidsrelevante gebeurtenis voordoet (bijvoorbeeld een ‘Distributed Denial of Service-aanval’). Als zich een veiligheidsrelevante gebeurtenis voordoet, worden logbestanden van de servers opgeslagen totdat de veiligheidsrelevante gebeurtenis volledig is opgeheven en opgehelderd.

Doeleinden: Optimalisering van onze marketinginitiatieven

Opslagduur: Je gegevens worden opgeslagen totdat ze niet meer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld, of tot je je toestemming intrekt. De gegevens die wij verwerken met het oog op tracking worden uiterlijk binnen 180 dagen verwijderd.

Doeleinden: commerciële en fiscale wetgeving

Bewaartermijn: zolang wij verplicht zijn te voldoen aan de wettelijke bepalingen, volgens de specifieke kenmerken van elk land, tot tien jaar.

Sectie 4 – Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Onze Websites maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op je apparaat (computer, tablet of telefoon). Wij gebruiken de term “cookies” om te verwijzen naar alle hulpmiddelen die je indirecte/gepseudonimiseerde persoonsgegevens op onze Website(s) kunnen verzamelen, zoals je IP-adres, plaats en tijd van je bezoek. Deze cookies en soortgelijke technologieën helpen ons bepaalde website functies te bieden, de prestaties te begrijpen en te meten, en gerichte advertenties aan te bieden. De verwerking van deze gegevens vindt altijd plaats op basis van een wettelijke grondslag en, indien wettelijk vereist, op basis van je toestemming. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken, de doeleinden waarvoor we ze gebruiken en om je cookie voorkeuren te beheren, zie ons Cookiebeleid.

Sectie 5 – De rechten van de betrokkene

Onder GDPR en als “betrokkene” heb je verschillende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens, bijvoorbeeld het recht op inzage, op vergetelheid, op rectificatie, op beperking van de verwerking, op dataportabiliteit, om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, om je toestemming in te trekken, en om bezwaar te maken tegen bepaalde gegevensverwerking activiteiten. Als je hierover vragen hebt, of als je een of meer van deze rechten wilt uitoefenen, kun je ons een e-mail sturen op team@stealthedeal.be.

Recht om je toestemming op elk moment in te trekken: Wanneer de verwerking van je persoonsgegevens berust op je voorafgaande toestemming, heb je het recht om die toestemming op elk moment in te trekken, onder de voorwaarde van artikel 7(3) GDPR. Let op dat dit geen invloed zal hebben op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming tot het moment van intrekking.

Recht op bezwaar: Je kunt als volgt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens onder de voorwaarden van artikel 21 GDPR:

• Wanneer je op elk moment en zonder opgaaf van redenen bezwaar wilt maken tegen de verwerking van je gegevens voor reclamedoeleinden, waaronder direct marketing.

• Wanneer wij je gegevens verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang, of wanneer wij anonieme statistieken maken op basis van je gepseudonimiseerde gegevens. Als betrokkene heb je het recht om op grond van je bijzondere situatie te allen tijde aan te tekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens gebaseerd op artikel 6(1)(e) of (f) GDPR, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. In het geval van een bezwaar met betrekking tot een specfieke situatie, zullen wij je persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan je belangen, rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van bepaalde rechtsvorderingen. Hetzelfde geldt wanneer de stopzetting van een dergelijke verwerking de verwezenlijking van statistische doeleinden onmogelijk zou maken of ernstig zou schaden en de voortzetting van de verwerking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van statistische doeleinden.

Recht op inzage: Als betrokkene heb je het recht om toegang en informatie te verkrijgen onder de voorwaarden van artikel 15 GDPR. Dit betekent met name dat je het recht hebt om van ons bevestiging te krijgen of wij je persoonsgegevens al dan niet verwerken. Als dat het geval is, heb je ook het recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens en de in artikel 15(1) GDPR genoemde informatie. Dit omvat informatie over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt en de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt.

Recht op vergetelheid: Als betrokkene heb je een recht op vergetelheid (“recht om te worden vergeten”) onder de voorwaarden van artikel 17 GDPR. Dit betekent dat je in het algemeen het recht hebt om van ons te verlangen dat wij je persoonsgegevens wissen, en dat wij verplicht zijn om je persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de in artikel 17(1) GDPR genoemde redenen van toepassing is. Het recht om gegevens te wissen is bij uitzondering niet van toepassing als de verwerking noodzakelijk is om een van de redenen die zijn genoemd in artikel 17(3) GDPR. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte (artikel 17(3)(b) en (e) GDPR). De relevante gegevens worden dus niet gewist, maar geblokkeerd voor verdere verwerking (d.w.z. de gegevens worden veilig opgeslagen met verschillende toegangsrechten en technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat slechts een paar werknemers toegang hebben tot dergelijke relevante gegevens wanneer dat nodig is). Alvorens je gegevens te wissen, kunnen wij ze voor statistische doeleinden anonimiseren.

Recht op beperking van de verwerking: Als betrokkene heb je het recht op beperking van de verwerking onder de voorwaarden van artikel 18 GDPR. Dit betekent dat je het recht hebt om van ons de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de voorwaarden van artikel 18(1) GDPR van toepassing is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist. In een dergelijk geval duurt de beperking van de verwerking totdat wij in staat zijn de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren (artikel 18(1)(a) GDPR). Beperking betekent dat opgeslagen persoonsgegevens worden gemarkeerd met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken (artikel 4(3) GDPR).

Recht op dataportabiliteit: Als betrokkene heb je recht op dataportabiliteit onder de voorwaarden van artikel 20 GDPR. Dit betekent dat je in het algemeen het recht hebt om je persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens zonder belemmering van onze kant aan een andere verwerker door te geven wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming (overeenkomstig artikel 6(1)(a) of artikel 9(2)(a) GDPR) of op een overeenkomst (overeenkomstig artikel 6(1)(b) GDPR) en wanneer de verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd (artikel 20(1) GDPR). Bij de uitoefening van je recht op dataportabiliteit heb je in het algemeen ook het recht om je persoonsgegevens rechtstreeks van ons naar een andere verwerking verantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is (artikel 20(2) GDPR).

Recht op rectificatie: Als betrokkene heb je het recht op rectificatie onder de voorwaarden van artikel 16 GDPR. Dit betekent met name dat je het recht hebt om van ons, zonder onnodige vertraging, de rectificatie van onnauwkeurigheden in je persoonsgegevens en de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te ontvangen.

Recht om een klacht in te dienen: Als betrokkene heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit onder de voorwaarden van artikel 77 GDPR.

Sectie 6 – Delen van persoonsgegevens met derden

Steal the Deal deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. In het kader van onze orderverwerking ontvangen de door ons ingehuurde externe dienstverleners (transportbedrijven, banken, IT-dienstverleners) jouw gegevens die noodzakelijk zijn voor het verwerken van bestellingen. Steal the Deal werkt samen met externe dienstverleners die je gegevens verwerken en waarmee wij een verwerkersovereenkomst sluiten om ervoor te zorgen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens wordt gewaarborgd. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Steal the Deal deelt voor de uitvoering van de koopovereenkomst en het leveren van onze producten jouw gegevens met volgende derden:

NaamCategorieDoelGegevens
Woocommercewebshop pluginhet uitvoeren van de koopovereenkomst en het leveren van onze producten.Naam en voornaam Adres Telefoon nummer e-mail adres
WordPressContent Management Systeem (CMS) waarmee je een website kunt bouwen en onderhouden. het uitvoeren van de koopovereenkomst en het leveren van onze producten.Naam en voornaam Adres Telefoon nummer e-mail adres

Sectie 7 – Contact

Neem contact op met Steal the Deal indien je verdere vragen hebt en we zullen ons best doen om al je vragen te beantwoorden. Je kunt ons steeds een mailtje sturen op team@stealthedeal.be of je kan ons steeds bellen op het nummer +32 470 58 58 36 van maandag tot vrijdag van 10 tot 17 uur.